Kur'ân Harfleri - قرآن حرفلرى

Click on the slide!

Sokullu Mehmed Paşa Camii

Mimar Sinan'ın İstanbul Kadırga'da Şehit Mehmet Paşa yokuşunda bulunan ve cami ile külliyeden oluşan bir eseri.

Devamı...
Click on the slide!

Kur'an okumanın faziletine dair hadis-i şerifler

Yazılar >> Saadet Asrı

"Size iki şey bırakıyorum ki, onlara sarıldığınız müddetce asla sapıtmazsınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti" (Muvatta)

Devamı...
Click on the slide!

Risale-i Nur'u Osmanlıca okumanın lüzumu nedir?

Yazılar >> Risale-i Nur

Osmanlıca’dan maksad, Türkçe'nin kur'an harfleriyle yazıldığı bir alfabedir.

Devamı...
Click on the slide!

Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir?

Yazılar >> Risale-i Nur

Aslolan hakikate ulaşmaksa alfabe gibi araçların amaç olması hakikate ters değil midir?

Devamı...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

İslâm Yazısının Bugünkü Mükemmelliğine Kavuşması

e-Posta Yazdır PDF

Her ilim ve sanatta olduğu gibi İslâm yazısı da bugün yabancı meşhur sanatkârları bile hayrete düşüren güzellik ve kemaline kavuşabilmesi için bazı merhalelerden geçmiştir. Alman Helmut Ritter, bu yazı ile alakalı bir makalesinde "Die Arabische Schrift, die Königen der Schriften..." (Yazıların kraliçesi olan Arap yazısı...) diye başlamıştır.Bu meyanda 20. asrın büyük sanatkârlarından sayılan Pikasso da: "Resim sanatına ulaşmak istediğim en yüce noktada İslâm hattını bulmuşumdur.O çok zaman önceleri beni geride bırakmıştır." demiştir. (İslâm yazısı hakkında ileri-geri konuşan batı hayranı kafalara ithaf olunur...) Fakat bu fevkalade güzellik merhalelerini katedişi oıldukça sür'atli olmuş, çok kısa denecek bir zaman zarfında sanayai'î nefîse (güzel sanatlar)de baş köşeye oturmuştur.

 

Nûr Hizmeti’nin İntişârı

e-Posta Yazdır PDF
Husrev Efendi Kimdir?

Ahmed Husrev Efendi, h.1315/ m.1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta vâlilerinden Hacı Edhem Beyin torunu Mehmed Bey olup, annesi Ayşe Hanımefendi idi.

“Yeşil Sarıklılar” nâmıyla bilinen ve Isparta eşrâfından olan baba tarafının şeceresi Hz. Ebûbekir’e (ra) dayanmakta; anne tarafı ise, yine asil bir sülâleye mensûb olarak evlâd-ı Resûl’den, Hz. Hüseyin’den (ra) gelmekte ve ecdadı “Hâfız-ı Kurrâlar” diye bilinmekte idi.

Hazret-i Üstâd’ın Barla’ya sürgün olarak geldiği 1926 senesinde, gördüğü bir rüya üzerine onu ziyarete giden Husrev Efendi, bu târihten i‘tibâren onun ilk talebelerinden biri olarak hizmet-i Nûriyede Üstâdının hem istişâre arkadaşı, hem yardımcısı ve hizmetinin en önemli rüknü olarak yerini aldı.

 

Bursa Ulucami’deki Hatlar bozuluyor mu?

e-Posta Yazdır PDF
Bursa Ulucami'nin duvarlarını süsleyen hatlar çok değerlidir, her birinde farklı bir ruh haline bürünürsünüz. Son birkaç yıl içinde sıklıkla gittiğim Ulucami'de hatların teknik olarak uyumsuzluğu dikkatimi çekti. Sürekli tamirat tadilat çalışmalarının olduğu camide bu hatların orijinalinden ayrıldığı düşüncesi içimi burktu. Bu konuyu mimarlık tarihi uzmanı Önder Aydın'a sorduğumda tam net bir cevap vermek istemedi ama bu hatların bozulmuş olabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtti.
 

Kur'an Harflerinin Kıymeti

e-Posta Yazdır PDF

Kur'an harflerinin mahiyet ve kıymetini açıklar mısınız?

Kur’an harflerinin kıymeti, Allah kelâmına hizmet etmesinden kaynaklanır. Allahu Teâlâ dilemedikçe hiçbir şey olamaz ve o yaratmadıkça hiçbir şey vücuda gelemez. Öyleyse, bu harflerin Kur’an’a hizmetini elbette Allah dilemiş ve takdir etmiştir ve Kur’an’a en münasib harfler de bunlardır. Bu yüzden İslam âlimleri Kur’an’ın bu harflerle yazılmasının farz olduğunu bildirmişlerdir.Mukaddes Kur’an’a yaptığı hizmet sebebiyle, bu harfler de bir kudsiyet ve büyük bir manevî değer kazanmıştır.Her şeyin aslı Levh-i Mahfuz’da olduğuna göre, Kur’an’ın da aslı, Levh-i Mahfuz’da bu harflerle yazılmış durumdadır.Kur’an-ı Kerîm, harflerine dikkat çekmek için, 28 aded suresine “yâ-sîn”, “elif-lâm-mîm” gibi harflerle başlamıştır.

 
Sayfa 6 / 17

namaz.name