Kur'ân Harfleri - قرآن حرفلرى

Click on the slide!

Kur'an okumanın faziletine dair hadis-i şerifler

Yazılar >> Saadet Asrı

"Size iki şey bırakıyorum ki, onlara sarıldığınız müddetce asla sapıtmazsınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti" (Muvatta)

Devamı...
Click on the slide!

Sokullu Mehmed Paşa Camii

Mimar Sinan'ın İstanbul Kadırga'da Şehit Mehmet Paşa yokuşunda bulunan ve cami ile külliyeden oluşan bir eseri.

Devamı...
Click on the slide!

Risale-i Nur'u Osmanlıca okumanın lüzumu nedir?

Yazılar >> Risale-i Nur

Osmanlıca’dan maksad, Türkçe'nin kur'an harfleriyle yazıldığı bir alfabedir.

Devamı...
Click on the slide!

Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir?

Yazılar >> Risale-i Nur

Aslolan hakikate ulaşmaksa alfabe gibi araçların amaç olması hakikate ters değil midir?

Devamı...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Neden elle yazmak?

e-Posta Yazdır PDF

Soru: Risale-i Nur'u neden elle yazıyorlar? Teknolojiden faydalanmak gerekmiyor mu?

Cevap: Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstadları Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der:

“Risale-i Nur Talebesi’nin en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur Talebesi ünvanını alır” (Kastamonu Lahikası)

Bununla birlikte Nur Talebeleri, risaleleri sadece yazarak çoğaltmazlar. Üstadın hayatı zamanında önce teksir makinesi ile Kur’an harfleri ile çoğaltılmaya başlanmıştır. Daha sonra 1950’lerin sonlarında Latin harfleriyle de matbaalarda basılmaya başlanmıştır. Fakat Üstad Hz.nin yeni harflere bakışı, onların Kur’an harflerine mani olan bir bid’a olduğudur. 18. Lem’ada Nur Talebeleri’nin bütün kuvvetleriyle Kur’an yazısını korumaya çalıştıklarını bu yüzden Hz. Ali ra.’ın “kardeşlerim” iltifatına mazhar olduklarını beyan eder. (Bkz. 18. Lem’a)

 

O, Kalemle öğretendir

e-Posta Yazdır PDF

“Nun,Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemin olsun!”(96 Alak Sûresi 4.ayet) kelâmıyla aklımızı tefekküre davet eden Ey Sevgili,Sana en güzel selamlar selam olsun…

Rabbimiz,yüce ayet-i kerimesiyle kaleme ve onun yazdıklarına dikkatimizi çekiyor.Öyle bir yemin ediyor ki, acaba neden kelm üzerine yemin sorusunu akıllarımıza sorduruyor?Evet,sorunun cevabı ise düşündürücü.Çünkü,yeminde büyük bir ihtar söz konusudur.Bir hatırlatma vardır.Neden kalem diye de kendime sormadan edemiyorum. Ve Rabbim bana cevap veriyor:

“O,kalemle öğretendir.”(68 Kalem Sûresi 1.ayet)

 

Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir?

e-Posta Yazdır PDF

Soru: Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir? Aslolan hakikate ulaşmaksa alfabe gibi araçların amaç olması hakikate ters değil midir?

Cevap: Harf meselesini, hakikate ulaştıran basit bir araç olarak görmek meselenin ehemmiyetinden uzaklaşmak ve meseleye çok yüzeysel bakmaktır.

Dinlerin ve din mensuplarının alametleri vardır. Mesela bir kimsenin boynuna haç işareti taktığını görsek o insanın Hıristiyan olduğunu, bir memlekette çan sesi duysak oranın Hıristiyan memleketi olduğu anlarız. Hakeza başında kipa denilen başlığı takan birini görsek onun Yahudi, başını tamamen tıraş edip turuncu bir kıyafet giyen birini görsek onun Budist olduğunu biliriz. Görüleceği üzere her dinin kendine mahsus alametleri vardır ki Peygamberimizin (sav) üzerinde hassasiyetle durduğu bir husus da başka dinin mensuplarına benzememek hadisesidir.

 

Derimiz kağıt kanımız mürekkep

e-Posta Yazdır PDF

Yeni harf ile teksir edilebilen Asâ-yı Musa eserini okuyan gençler, Kur'an harfleri ile yazılmış mütebâki eserleri de okuyabilmek için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden imandan çıkarmak için te'lif edilen eserleri okumağa mecbur eden Kur'an hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış oluyorlar. Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır.

 
Sayfa 4 / 17

namaz.name