Kur'ân Harfleri - قرآن حرفلرى

O, Kalemle öğretendir

e-Posta Yazdır PDF

“Nun,Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemin olsun!”(96 Alak Sûresi 4.ayet) kelâmıyla aklımızı tefekküre davet eden Ey Sevgili,Sana en güzel selamlar selam olsun…

Rabbimiz,yüce ayet-i kerimesiyle kaleme ve onun yazdıklarına dikkatimizi çekiyor.Öyle bir yemin ediyor ki, acaba neden kelm üzerine yemin sorusunu akıllarımıza sorduruyor?Evet,sorunun cevabı ise düşündürücü.Çünkü,yeminde büyük bir ihtar söz konusudur.Bir hatırlatma vardır.Neden kalem diye de kendime sormadan edemiyorum. Ve Rabbim bana cevap veriyor:

“O,kalemle öğretendir.”(68 Kalem Sûresi 1.ayet)

Son Güncelleme ( Pazar, 21 Şubat 2010 08:28 )
 

Kur'ân ve Tevâfuk

e-Posta Yazdır PDF

Tevafuk ne demektir? “Kur’an’daki tevafuk mucizesi” tabiri ile anlatılmak istenen nedir?

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.Bu lafızlar, har sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.

Son Güncelleme ( Pazar, 21 Şubat 2010 08:23 )
 

Kur'ân harfleri Kur'ân'ın temel taşıdır

e-Posta Yazdır PDF

Kur’ân-ı azimüşşanı, Kur’ân harfleriyle yazmak hak mezheblerin ittifakıyla farzdır. Hatta “başka hurufatla yazılan Kur’ân veya bir sûre, Kur’ân olarak kabul edilmez.” şeklinde Kuduri ve İanetü’t-Talibin kitablarında tafsilatlı açıklama vardır.

Meselâ Hamd” kelimesi “ha” harfiyle hamd ve şükür mânâsını ifade eder. he” ile olursa azab mânâsını ifade eder. Hâlbuki ha” harfi Latincede bulunmuyor. Ha, hı ve he” harflerini karşılayan h” harfidir. “alemîn” “ayın” kelimesi de ile yazılır. Latincede ayın olmadığından alemin” “a” ile yazılır. Ya “elemler” mânâsını ifade eder veya hiçbir mana ifade etmez. Aynı zamanda “yarattı” manasında olan “halaka” kelimesi “hı” ve “kaf” ile yazılır.

Son Güncelleme ( Pazar, 03 Ocak 2010 21:51 )
 

Kur’ân’da tesâdüf değil, Tevâfuk vardır

e-Posta Yazdır PDF

Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?

El-Cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna (harflerine) hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor! (Rumuzat-i Semaniye, 48)

Bir hususta bir, iki, üç cihetten ittifak olsa bunun bir tesâdüf olamayacağı gâyet âşikâr iken, böyle 600 küsür sahife içinde başta 2806 Allah lafzı olmak üzere binlerce kelimenin umumen ittifak edip hep denk gelmesinin tesâdüf olmasına hiç imkân var mıdır?

Son Güncelleme ( Pazar, 03 Ocak 2010 21:51 )
 
Sayfa 2 / 3

namaz.name