Kur'an okumanın faziletine dair hadis-i şerifler

Yazdır

"Size iki şey bırakıyorum ki, onlara sarıldığınız müddetce asla sapıtmazsınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti" (Muvatta)

“Kur’anı okuyan kimse, derece, derece peygamberliğe yaklaşır. Şu kadar var ki, ona vahyedilmez (o peygamber değildir). Kur’an ehlinin, hafızasında Kur’an varken, kızanla kızması, cahilane harekette bulunanla, cahil olması gerekmez” (Hakim)

"Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır. Her hasene için ise on misli sevap vardır. Ben “Elif, Lam, Mim” bir harftir demiyorum. “Elif” bir harf, “Lam” bir harf, “Mim” bir harftir." (Tirmizi)

“Kur’anı okumakta mahir olan, kıymetli, itaatkar, (peygamberlere vahiy getiren) elçi meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiğinden dolayı Kur’anı kekeleyerek okuyana ise iki ecir vardır”. Başka bir rivayette: “Kur’an’ı okumak kendisine zor geldiği halde onu okuyana iki ecir vardır” buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve ibn Mace)

"Bir grup insan Allahın evlerinden bir evde toplanıp, Allahın kitabını okuyup, aralarında ders yaparlarsa, mutlaka onların üzerine “sekine” iner, rahmet onları kucaklar, melekler onların etrafını kuşatır, Allah onları kendi katındaki (mukarrebin meleklerine övünerek) anlatır." (Müslim ve Ebu Davud)

“Ey Ebu Zer! Gidip Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir mesele öğrenmen bin rekat namaz kılmadan daha hayırlıdır.” (İbn Mace)

“Muhakkak ki, demire su değdiğinde nasıl paslanıyorsa, şu kalpler de pas tutar.” “Ya Resulallah! Onun cilası nedir?” diye sordular. Cevaben “Ölümü çok zikretmek, hatırlamak ve çokça kur’an okumaktır” dedi. (Beyhaki, Şuabu İman)

"Kur’an okuyan mü’min, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. Kur’an okumayan mü’minde, tadı güzel olup kokusu olmayan kuru hurma gibidir. Kur’an okuyan münafık kokusu güzel ve tadı acı olan reyhane bitkisi gibidir. Kur’an okumayan münafık ise kokusu olmayan ve tadı acı olan ebü cehil karpuzu gibidir."(Buhari, Müslim, Nesai ve İbn Mace)

Son Güncelleme ( Perşembe, 21 Ocak 2010 17:50 )