Şuhûr-u Selâse

Yazdır

“Receb ekim, Şâban sulama, Ramazan ise harman ayıdır. Her ekilen biçilir, har yapılan işin karşılığı görülür. Bir kimse ekim zamanını boşa geçirir ise, harman zamanı nedâmet duyar; âhirette kötülük göreceğinden dünyada beslediği ümitler de hiç olur.”

“Receb cefâyı terk ayıdır; Şâban amel ve vefâ ayıdır; Ramazan ise sadâkat ve safâ ayıdır…”

“Receb tevbe ayıdır; Şâban muhabbet ayıdır; Ramazan Hakk’a yakınlık bulma ayıdır…”

“Receb hürmet ayıdır; Şâban hizmet ayıdır; Ramazan nimet ayıdır…”

“Receb ibâdet ayıdır; Şâban zâhidlik ayıdır; Ramazan ise ziyâdesiyle nimetlere ermek ayıdır…”

“Receb ayında iyilikler kat kat artar; Şâban ayında kötülükler kalkar; Ramazan ayında ikramlar gelmeye başlar…”

Zünnûn-ı Mısrî Hazretleri