Kur'ân Ayı

Yazdır

Yılın en hayırlı ayı, Ramazan ayıdır. Çünkü o Kur’ân Ayıdır. Kur’ân-ı Kerim arz semasına bu ayda inmiştir. Peygamber Efendimiz, ilk vahyi bu ayda alarak Risâlet vazifesine bu ayda başlamıştır.

Bu ayı Cenabı Allah bereketli kılmıştır ve bu ayda işlenen her bir iyiliğe kat kat fazla sevap verilmiştir. Nazil olan Kur’ân hürmetine Allah bu ayı bayram ilan etmiştir adeta. Allah’ın af ve mağfireti, rahmet ve ihsanı bütün inananları içine alır. Her oruç tutan bu sevap kampanyasından faydalanır.

Ramazan ayının kıymetine kıymet katan, bin aydan hayırlı olan “Kadir Gecesi”dir. “Biz onu (Kur’ân-ı Kerimi) kadir gecesinde indirdik” âyetinin ifadesiyle, Kur’ân bu gecede dünya semasına inmiş, daha sonra peyderpey, yirmi üç yıllık bir sürede Peygamberimize vahyedilmiştir. Elbette Kur’ân-ı Kerimin nazil olduğu ayda, Cenabı Hakk’ın kullarına olan rahmet ve merhameti, ihsan ve iltifatı daha fazla olacaktır. Çünkü bu ay manevî bir bayram hükmünde, uhrevi hâsılat elde etmeye çalışan bir insan için en kazançlı bir sevap kampanyasıdır.