Yazdır

Hakkımızda

LİSAN VE KÜLTÜR NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Lisan da insanlar ve diğer canlılar gibi hayattadır. Zaman içerisinde yeni bir kısım kelimeler doğar, bir kısmı ise ölür. Her bir kelime ise, içerisinde yetiştiği toplumun değer yargılarını ve birikimlerini deruhte etmiştir. Hususen, zevk-i selim sahibi atalarımız, bir mesele ile alakalı kelimeleri seçerken, “efradını câmi, ağyârına mâni” bir şekilde hareket etmesini bilmişlerdir.

Kelimelerin yazı, harfle beraber lisanen de Kur’ânî olmaları, bu kelimelere kültürel boyutla birlikte, dinî bir hüviyette kazandırmıştır. Dolayısıyla, ifade edilen kelime tazir ile alakalı ise, cenneti ihtar edecek bir genişlik vermektedir.

Her ne şekilde olursa olsun, o zaman kullanılan kelimeler, ince elenip sık dokunarak intihap edildiklerinde, beraberlerinde bir kültürü, bir medeniyeti, en mühimi Allah’ı ve Kur’ânı hatırlatmaktaydılar. Zengin bir kelime hazinesine sahip olunduğundan, entellüektellikten, aydından, münevverden bahsetmek mümkündü…

NEDEN KUR’ÂN HARFLERİ?

Lîsanen Kur’ânî olan Osmanlıca’nın harf olarak da Kur’ânın harflerine benzemesi mühim bir hususiyettir. Çünki İslâm yazısı, şiar-ı İslâmî’dendir. Her nerede görülürse görülsün, bu harfler ile yazanın Müslüman olduğuna hükmedilecektir. Bir zamanların her şeyi mürşid hükmün de olan memleketimizin, yazısı dahi Kur’ânî olduğundan hiç kimsenin Kur’ân okuyamama gibi bir derdi yoktu. Bütün İslâm memleketleriyle anlaşabilme yeterliliğine sahipti. İnsanların yazıya ve yazılmışlara karşı bir saygısı, bilime ve marifete karşı iştiyakları vardı. Ve İslâm harfleri fıtrî olduğu için, göz hastalıkları bu derece çok değildi.

İSLÂM HARFLERİNE MUHALEFETİN MANTIĞI VAR MI?

İslâm harflerine muhalif olmak, onun Kur’ânilik ciheti göz önünde bulundurularak ele alınması gereken bir meseledir. Çağdaşlık teraneleriyle de, İslâm harflerinin herhangi bir tezadı olmaz. İslâm harfleri insanları çöl kanunlarına götürmez. Kur’ân her zaman gençtir ve hakikatleriyle beraber, harfleri de genç kalacak ve çağlar üstü olacaktır.

Amacımız Kur’an Harfleri’ni muhafaza etmektir.

Basında Biz

Son Güncelleme ( Pazar, 04 Nisan 2010 17:50 )